KVKK Bilgilendirme metni

Veri Sorumlusu

NKM Redaksiyon, Alacaatlı Mah 3438. Cad. 5/6 Çankaya-Ankara 0 553 752 33 32, info@nkmredaksiyon.com gibi iletişim bilgileriyle temsil edilen bir redaksiyon firmasıdır. Bu metinde “veri sorumlusu” olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri sorumlusu, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyebilir:

Tezlerin akademik ilkelere göre düzenlenmesi, redaksiyonu (metni anlatım ve yazım-noktalama yönüyle yayına hazır duruma getirme), veri analizi, makale redaksiyonu, çeviri ve çeviri metinlerinin redaksiyonu, sunum, rapor ve haber metinlerinin redaksiyonu, MEB ders kitaplarının redaksiyonu ve incelenmesi, soru kitaplarının incelenmesi ve redaksiyonu, roman, hikâye, deneme vb. kitaplar ile blog sayfalarına hazırlanan metinlerin redaksiyonu, reklam firmalarına, web sayfalarına metin hazırlama ve bunların redaksiyonu.

İşlenen Kişisel Veriler

Veri sorumlusu, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,

Doğum tarihi, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri,

Satın alma bilgileri, ödeme bilgileri ve banka hesap bilgileri.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiği sürece işlenecektir. İşlenmeleri gerekmeyen veriler, yasal süreçler tamamlandıktan sonra veya belirlenen sürelerin sonunda silinecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

Sözleşmenin kurulması veya ifası,

İlgili kişinin açık rızası,

İnşaat firmasının meşru menfaati.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sorumlusu, yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili kişisel verileri aşağıdaki kurumlar veya kişilerle paylaşabilir:

Kamu kurumları veya resmi otoriteler,

İş ortakları ve taşeronlar,

Danışmanlar ve avukatlar.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

Veri sorumlusu, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Veri sorumlusu ayrıca, verilerin yetkisiz erişim, kayıp veya zarar görmesini önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunma,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenmesinin durdurulmasını veya işlenmemesini talep etme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgilendirme yapılmasını talep etme,

Otomatik sistemlerle yapılan işlemlere itiraz etme,

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde tazminat talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veri sorumlusuyla iletişime geçebilirsiniz.

 

NKM REDAKSİYON

NKM Redaksiyon

Alacaatlı Mah 3438. Cad. 5/6 Çankaya-Ankara

0 553 752 33 32

 

Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu KVKK Bilgilendirme Metni zaman zaman güncellenebilir. Güncellemelerden haberdar olmak için lütfen düzenli olarak sitemizi veya iletişim kanallarımızı takip edin.

Bu metni okuduğunuz ve anladığınızı onaylamak için aşağıdaki kutuyu işaretleyiniz.

Okudum ve Anladım.