MLA Formatı

MLA formatı nedir ?

Bu formatın kullanımı, öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik etik kurallara uygun olarak çalışmalarını sunmalarına yardımcı olur. MLA formatı, hem yazılı hem de görsel kaynaklardan alıntı yaparken tutarlılık sağlar ve intihal riskini en aza indirir. Tez yazma sürecinde öğrencilerin “Tez nasıl yazılır ?” diye kafa yordukları zamanlarda karşılarına çok çıkan bir husustur.

MLA formatı, akademik yazıların düzenli, tutarlı ve doğru bir şekilde hazırlanmasına olanak tanır. Bu sayede, hem yazarların hem de okuyucuların işlerin içeriğine odaklanmasını sağlar ve akademik iletişimi güçlendirir.

MLA Formatı Nedir?

MLA formatını çok duymuş olabilirsiniz. Peki MLA formatı nedir? MLA formatı, Modern Language Association (MLA) tarafından belirlenen bir yazım ve kaynak gösterme kılavuzudur. Özellikle dil, edebiyat ve ilgili disiplinlerde kullanılan bu standart, akademik yazıların hazırlanmasında önemli bir rol oynar. MLA formatı, metinlerin düzenlenmesi, alıntıların yapılması, kaynakların gösterilmesi ve biçimlendirme gibi konuları kapsar. Bu standart, yazıların tutarlılığını ve okunabilirliğini artırırken aynı zamanda akademik etik kurallara uygunluğu da sağlar.

MLA formatı sayesinde yazarlar, çalışmalarını diğer kaynaklarla uyumlu bir şekilde sunabilir ve okuyucuların bilgiye kolayca erişmesini sağlayabilirler. Bu nedenle, MLA formatı, akademik dünyada yazı hazırlama sürecini standardize eder ve iletişimi güçlendirir.

mla formatı neden önemlidir

MLA Formatı Neden Önemlidir?

MLA formatını teze hazırlık ve tez düzenleme sürecinde sürekli duyuyor olabilirsiniz. MLA formatı, akademik etik kurallara uygunluğu sağlar. Yazarların, kullandıkları kaynakları doğru bir şekilde alıntılamalarını ve bu kaynakları belirtmelerini sağlayarak intihal riskini azaltır. Bu sayede, araştırmacılar ve yazarlar, kendi çalışmalarını diğerlerinin eserlerine saygılı bir şekilde sunabilirler.

MLA formatı aynı zamanda okunabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından da önemlidir. Belirli bir biçim ve düzen standartı, metinlerin düzenli ve tutarlı olmasını sağlar. Okuyucular, MLA formatı kullanılan metinleri daha kolay takip edebilir ve bilgiye daha etkili bir şekilde erişebilirler.

Ayrıca, MLA formatı akademik topluluk içinde iletişimi güçlendirir. Standart bir format kullanmak, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların ve akademisyenlerin çalışmalarını daha kolay anlamalarını sağlar. Bu da bilgi paylaşımını artırır ve akademik tartışmaların daha verimli olmasına olanak tanır.

MLA formatının bir diğer önemi de bilginin doğru kaynaklardan elde edilmesini sağlamasıdır. Alıntıların ve kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, okuyucuların bilgiye güvenilir kaynaklardan erişmelerini sağlar. Bu da bilimsel araştırmaların kalitesini artırır.

Sonuç olarak MLA formatı akademik yazıların düzenli, tutarlı ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlayarak akademik etik kurallara uygunluğu ve bilginin etkili bir şekilde iletilmesini destekler. Bu nedenle, MLA formatının önemi akademik dünyada tartışmasızdır ve araştırmacılar, yazarlar ve öğrenciler tarafından dikkate alınması gereken bir standarttır.

mla formatı ne zaman kullanılır

MLA Formatı Ne Zaman Kullanılır?

İlk olarak, MLA formatı, özellikle dil ve edebiyat gibi alanlarda akademik yazılar yazan öğrenciler ve akademisyenler tarafından sıkça kullanılır. Edebî analizler, araştırma makaleleri ve diğer akademik metinler genellikle MLA formatına uygun olarak hazırlanır. Bu format, belirli bir yapı ve kaynak gösterme sistemine sahip olduğu için bu tür metinlerin düzenli ve tutarlı olmasını sağlar.

Bununla birlikte, MLA formatı, diğer akademik disiplinlerde de bazı durumlarda kullanılabilir. Özellikle, sosyal bilimler ve beşerî bilimler alanlarında, belirli bir kılavuz veya kurallar seti olmayan durumlarda, araştırmacılar MLA formatını tercih edebilirler. Bu, metinlerin düzenli bir yapıya sahip olmasını ve kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Ayrıca, MLA formatı, belirli yayınların veya dergilerin isteği doğrultusunda da kullanılabilir. Bazı akademik dergiler, makalelerin MLA formatına uygun olmasını talep edebilirler. Bu durumda, yazarlar makalelerini bu standarda göre düzenlemek zorundadırlar.

MLA formatı aynı zamanda öğrencilere ve araştırmacılara yazma süreçlerinde rehberlik eder. Özellikle, bir araştırma makalesi veya tez hazırlarken, MLA formatını kullanmak, kaynakların düzgün bir şekilde alıntılanmasını ve akademik etik kurallara uygunluğu sağlar.

mla formatı kuralları temel bilgiler

MLA Formatı Kuralları: Temel Bilgiler

Metin Düzeni

 • Metinler, genellikle A4 boyutunda kâğıtlara yazılır.
 • Yazı tipi olarak Times New Roman, Arial veya benzeri standart bir yazı tipi kullanılır.
 • Yazı boyutu 12 punto olmalıdır.
 • Metinler çift aralıklı olarak yazılır.
 • Sayfa kenar boşlukları sol ve sağda 2,5 cm, üst ve altta ise 2,54 cm olmalıdır.

Alıntılar

 • Alıntı yapılan her cümle veya pasaj, doğrudan metin içine eklenir.
 • Alıntılar, yazarın soyadı ve alıntı yapılan sayfa numarasıyla birlikte parantez içinde belirtilir.
 • Birden fazla yazar varsa, soyadları virgülle ayrılır ve son yazarın soyadından önce “ve” kelimesi eklenir.
 • Örneğin: (Smith 45) veya (Brown ve Jones 23).

Kaynakça

 • Metnin sonunda bir “Kaynakça” başlığı altında tüm kaynaklar listelenir.
 • Kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenir.
 • Kitap, makale, web sitesi, dergi ve diğer kaynaklar için farklı formatlar kullanılır.
 • Her kaynak, yazarın adı, yayın yılı, eserin adı, yayıncı ve basım yeri gibi bilgileri içermelidir.
 • İnternet kaynakları için URL adresleri eklenir.

Bu detaylı kurallar, MLA formatının uygulanması için gerekli olan temel adımları içerir. Bu kuralların doğru bir şekilde uygulanması, akademik yazıların düzenli ve akademik standartlara uygun olmasını sağlar.

mla formatında doğru alıntı yapmanın püf noktaları

MLA Formatı Alıntılar: Doğru Alıntı Yapmanın Püf Noktaları

Akademik yazılarda doğru alıntı yapmak, araştırmacıların ve yazarların eserlerini güvenilir ve etik bir şekilde sunmalarını sağlar. MLA formatı, alıntıların yapılması için belirli kurallar ve püf noktaları sunar.

 1. Alıntı Yapılan Kaynağın Belirtilmesi:

MLA formatında alıntı yapılan kaynağın tam olarak belirtilmesi önemlidir. Alıntı yapılan metinde parantez içinde yazarın soyadı ve sayfa numarası veya sayfa numarası yoksa başlık belirtilir.

Örneğin: (Smith 45) veya (“Modern Edebiyat” 23).

 1. Birden Fazla Yazarın Alıntı Yapılması:

Eğer alıntı yapılan eserde birden fazla yazar varsa bunların soyadları virgülle ayrılır ve son yazarın soyadından önce “ve” kelimesi eklenir.

Örneğin: (Brown ve Jones 23).

 1. Sayfa Numarasının Belirtilmesi:

Metinde doğrudan alıntı yapılan yerin sayfa numarası varsa bu numara alıntının hemen ardından parantez içinde belirtilmelidir.

Eğer kaynak kitap gibi sayfalı bir eser değilse sayfa numarası belirtilmemelidir.

 1. Alıntının Doğru Kullanımı:

Alıntılar, metnin içine akıcı bir şekilde entegre edilmelidir. Alıntılar, metnin akışını bozmayacak şekilde dikkatli bir şekilde seçilmeli ve kullanılmalıdır.

Alıntılar, yazarın kendi düşüncelerini desteklemek veya ilustrasyon yapmak için kullanılmalıdır.

 1. Alıntılar Arasında Geçiş:

Birden fazla alıntı kullanılıyorsa bu alıntılar metin içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmeli ve aralarında akıcı bir anlatımla geçiş sağlanmalıdır.

Sonuç:

MLA formatına uygun alıntı yapmak, akademik yazıların güvenilirliğini ve etik doğruluğunu sağlar. Alıntılar, doğru bir şekilde belirtilmeli ve metnin akışını bozmayacak şekilde entegre edilmelidir. Bu püf noktalarına dikkat edildiğinde araştırmacılar ve yazarlar eserlerini daha etkili ve güvenilir bir şekilde sunabilirler.

mla formatı yazı tipi kenar boşlukları ve sayfa numaraları

MLA Formatı Biçimlendirme: Yazı Tipi, Kenar Boşlukları ve Sayfa Numaraları

Yazı Tipi Seçimi

 • MLA formatında genellikle Times New Roman veya Arial gibi standart yazı tipleri tercih edilir.
 • Yazı tipi boyutu 12 punto olmalıdır. Bu boyut, metnin okunabilirliğini artırır ve standart bir görünüm sağlar.
 • Yazı tipi seçiminde, özellikle sans-serif yazı tiplerinden kaçınılmalıdır çünkü bunlar genellikle akademik metinler için uygun değildir.

Kenar Boşlukları

 • Metinlerin sol ve sağ kenar boşlukları 2,5 cm (1 inç) olarak ayarlanır.
 • Üst ve alt kenar boşlukları ise 2,54 cm (1 inç) olarak belirlenir.
 • Kenar boşlukları, metnin dengeli ve düzenli bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca, metnin kenarlarına notlar veya düzeltmeler eklemek için de yeterli alanı sağlar.

Sayfa Numaraları

 • Sayfa numaraları genellikle metnin sağ üst köşesine yerleştirilir.
 • Sayfa numaraları, 12 punto boyutunda ve tipik olarak “Sayfa Numarası” başlığından sonra eklenir.
 • Sayfa numaraları, metnin başlığından veya öğrenci adından sonra, aralıksız olarak sıralanır. Bu, metnin düzenli bir şekilde numaralandırılmasını sağlar.

Özel Durumlar

 • MLA formatında, belirli özel durumlar için farklı biçimlendirme kuralları bulunabilir. Örneğin, görsel materyaller veya tabloların biçimlendirilmesi gibi durumlar.
 • Bu durumlarda, MLA kılavuzuna başvurarak belirli yönergeleri takip etmek önemlidir.

Kitaplar:

 • Tek yazarlı kitap: Yazarın soyadı ve adı, yayın yılı belirtilir. Örneğin: (Smith 2010).
 • Birden fazla yazarlı kitap: İlk yazarın soyadı ve adı, “ve” bağlacından sonra ikinci yazarın soyadı ve adı, yayın yılı belirtilir. Örneğin: (Brown ve Jones 2015).
 • Çeviri kitaplar: Çevirmenin adı, yazarın adı ve soyadı, kitabın başlığı ve yayın yılı belirtilir.
 • Editörlü kitaplar: Makale yazarının adı ve soyadı, makalenin başlığı, kitabın editörlerinin adları, kitabın yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir.

Makaleler:

 • Dergi makaleleri: Yazarın soyadı ve adı, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayı numarası, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir.
 • Elektronik dergi makaleleri: Yazarın soyadı ve adı, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayı numarası, yayın yılı, DOI veya URL bilgisi belirtilir.
 • Gazete makaleleri: Yazarın soyadı ve adı, makalenin başlığı, gazetenin adı, yayın tarihi ve sayfa numarası belirtilir.
 • Konferans bildirileri: Yazarın adı ve soyadı, bildirinin başlığı, konferansın adı, tarih ve yer bilgileri belirtilir.

Web Siteleri:

 • Blog yazıları: Yazarın adı ve soyadı, blog yazısının başlığı, blogun adı, yayın tarihi ve URL belirtilir.
 • Akademik veritabanı kaynakları: Yazarın adı ve soyadı, makalenin başlığı, dergi veya yayının adı, cilt numarası, sayı numarası, yayın yılı ve DOI veya URL bilgisi belirtilir.

Her bir kaynak türü için belirli bir formatın olduğu unutulmamalıdır. Bu örnekler, alıntılarınızı doğru bir şekilde biçimlendirmenize ve akademik yazılarınızı MLA formatı standartlarına uygun hâle getirmenize yardımcı olacaktır.

MLA formatı farklı kaynak türleri için uygulamalar

MLA Formatı Örnekleri: Farklı Kaynak Türleri için Uygulamalar

Kitaplar

 • Tek yazarlı kitap: (Örnek: Smith, John. 2010. Modern Sanatın Anlamı.) Tek bir yazar tarafından yazılan kitaplar için, yazarın soyadı ve adı belirtilir, ardından kitabın yayın yılı ve başlığı eklenir.
 • Birden fazla yazarlı kitap: (Örnek: Brown, David ve Jones, Michael. 2015. Dünya Tarihi.) Birden fazla yazar tarafından yazılan kitaplar için, ilk yazarın soyadı ve adı belirtilir, ardından “ve” bağlacından sonra diğer yazarların adları gelir, en sonunda ise kitabın yayın yılı ve başlığı yer alır.
 • Çeviri kitaplar: (Örnek: Kafka, Franz. 1925. Dönüşüm. çev. Ahmet Yılmaz.) Çeviri yapılan kitaplarda, orijinal yazarın adı ve soyadı, yayın yılı, kitabın orijinal başlığı ve çevirmenin adı belirtilir.
 • Editörlü kitaplar: (Örnek: Shakespeare, William. 1600. Hamlet. Ed. John Smith.) Birden fazla yazarın katkıda bulunduğu ve editör tarafından derlenen kitaplar için, makale yazarının adı ve soyadı, makalenin başlığı, kitabın editörlerinin adları, kitabın yayın yılı ve başlığı belirtilir.

Makaleler

 • Dergi makaleleri: (Örnek: Davis, Laura. 2020. “Yenilikçi Teknolojilerin Rolü.” İnovasyon Dergisi 5(2): 25-36.) Dergilerden alıntı yaparken yazarın adı soyadı, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayı numarası, yayın yılı ve sayfa numaraları belirtilir.
 • Elektronik dergi makaleleri: (Örnek: Johnson, Mark. 2018. “Yapay Zekâ ve Gelecek.” Bilim Dünyası 12(4): 78-89. DOI:10.1234/bilim.1234) Elektronik dergi makalelerinde DOI (Digital Object Identifier) numarası veya URL bilgisi, makalenin erişilebilirliğini sağlamak için belirtilir.
 • Gazete makaleleri: (Örnek: Smith, Emily. 10 Eylül 2023. “Yeşil Enerji Yatırımları Artıyor.” New York Times, Bölüm A4.) Gazetelerden alıntı yaparken yazarın adı soyadı, makalenin başlığı, gazetenin adı, yayın tarihi ve sayfa numaraları belirtilir.
 • Konferans bildirileri: (Örnek: Brown, Sarah. 2019. “Yeni İletişim Teknolojileri.” IEEE Konferansı, 5-7 Temmuz 2019, Chicago.) Konferans bildirilerinden alıntı yaparken yazarın adı soyadı, bildirinin başlığı, konferansın adı, tarih ve yer bilgileri belirtilir.

Web Siteleri

 • Blog yazıları: (Örnek: Johnson, David. 25 Haziran 2023. “Yeni Çevre Politikaları.” Çevre Bilgisi Blogu. www.cevrebilgisi.com/yeni-cevre-politikalari) Web sitelerinden alıntı yaparken yazarın adı soyadı, yazının başlığı, web sitesinin adı, yayın tarihi ve URL bilgisi belirtilir.
 • Akademik veritabanı kaynakları: (Örnek: Miller, Emily. 2017. “Sosyal Medyanın Etkileri.” Bilimsel Araştırmalar Dergisi 8(3): 45-56. DOI:10.789/bilimsel.5678) Akademik veritabanlarından alıntı yaparken yazarın adı soyadı, makalenin başlığı, dergi veya yayının adı, cilt numarası, sayı numarası, yayın yılı ve DOI veya URL bilgisi belirtilir.

Her bir örnek, MLA formatına uygun alıntılar yaparken hangi bilgilerin dâhil edilmesi gerektiğini anlatır. MLA formatının kaynak türlerine özgü belirli kuralları olduğundan bu örnekler alıntılarınızı doğru bir şekilde biçimlendirmenize yardımcı olacaktır. MLA formatını kullanırken kaynak türüne bağlı olarak hangi bilgilerin dâhil edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. Bu sayede, akademik yazılarınızı MLA formatı standartlarına uygun hâle getirebilir ve alıntılarınızın doğruluğunu sağlayabilirsiniz.

mla formatı özel durumlar

MLA Formatı Özel Durumlar: Karmaşık Kaynak Gösterme

MLA formatı, çoğu durumda basit ve doğrudan alıntıları kapsar ancak bazı karmaşık kaynaklar için özel kurallar da bulunmaktadır. Bu özel durumlar genellikle belirsiz kaynaklar, çevrim dışı yayınlar, sosyal medya ve kişisel iletişim gibi alanları içerir. Bu karmaşık kaynakları MLA formatına uygun bir şekilde alıntılamak için belirli adımlar takip edilmelidir.

Birden fazla eser aynı yazardan:

Aynı yazarın birden fazla eserinden  alıntı yaparken yazarın soyadı ve adı belirtilir, ardından eserler arasında virgülle ayrılarak tarihler sıralanır. 

Örnek: (Smith 2008, 2012)

Bir yazardan aynı yıl içinde birden fazla eser:

Bir yazardan aynı yıl içinde birden fazla eser alıntı yapılıyorsa eserler “a, b, c…” şeklinde alfabetik sırayla numaralandırılır. 

Örnek: (Jones 2005a, 2005b)

Bilinmeyen yazar:

Bilinmeyen bir yazardan alıntı yapılıyorsa eser başlığı kullanılabilir. 

Örnek: (“Çevre Sorunları” 2010)

Bir eser içinde alıntı:

Bir eser içinde başka bir eserden yapılan alıntılar için, alıntılanan eserin yazarı ve yayın yılı belirtilir, ardından alıntı yapılan eserin adı ve sayfa numarası veya bölüm belirtilir. 

Örnek: (Brown 2015, Smith’in “Modern Sanatın Anlamı” adlı eseri, sayfa 45)

Birinci şahıs alıntıları:

Bir metinde, birinci şahısların ifadelerine atıfta bulunulduğunda o kişinin adı ve yayın yılı belirtilir. 

Örnek: (Miller 2016)

Çevrimdışı materyaller:

Çevrim dışı materyallerden alıntı yapılıyorsa (örneğin, broşürler, el ilanları), materyalin adı, kurumun adı, tarih ve basım bilgileri belirtilir. 

Örnek: (Yeşil Enerji El İlanı 2019, Çevre Koruma Derneği)

Sözlük veya ansiklopedi maddeleri:

Sözlük veya ansiklopedi maddelerinden alıntı yapılıyorsa madde başlığı, sözlüğün adı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. 

Örnek: (“Biyoloji” 2015, Bilim Sözlüğü, 45)

             (“Ekonomi” 2017, Ekonomi Ansiklopedisi, sayfa 123)

Film veya belgesel alıntıları:

Film veya belgesel alıntıları yapılıyorsa filmin veya belgeselin adı, yönetmenin adı, yapımcı, yayın tarihi ve film stüdyosu belirtilir. 

Örnek: (Planet Earth, yapımcı: BBC, 2006

             (The Matrix, yönetmen: Wachowski Kardeşler, 1999)

Çevrimiçi makaleler veya blog gönderileri:

İnternet üzerinden erişilebilen makaleler veya blog gönderilerinden alıntı yapılıyorsa yazarın adı soyadı, makalenin başlığı, web sitesinin adı, yayın tarihi ve URL belirtilir.  

Örnek: (Doe, Jane. “Yaratıcı Yazma İpuçları.” Yazarlık Dünyası, 5 Nisan 2022, www.yazarlikdunyasi.com/yaratıcı-yazma-ipuçları)

             (Smith, John. “Sanal        Gerçeklikte Yeni Trendler.” Teknoloji Blogu, 15 Temmuz 2023, www.teknolojiblogu.com/yeni-trendler).

Sosyal medya gönderileri:

Sosyal medya platformlarından alıntı yapılıyorsa gönderinin yazarı, gönderinin başlığı veya içeriği, platformun adı, yayın tarihi ve URL belirtilir. 

Örnek: (Instagram Gönderisi: “Doğa Yürüyüşü.” Instagram, 3 Mayıs 2022, www.instagram.com/doğa-severler/doga-yuruyusu)

         (Brown, Michael. “İklim Değişikliği ve Gelecek.” Twitter, 10 Eylül 2023, www.twitter.com/michaelbrown/iklim-değişikliği)

E-posta iletişimi:

E-posta mesajlarından alıntı yapılıyorsa gönderenin adı soyadı, ileti başlığı, gönderenin e-posta adresi, alıcının adı soyadı (varsa), ileti tarihi belirtilir. Örneğin: (Smith, John. “Toplantı Daveti.” john.smith@email.com, 20 Temmuz 2023).

Örnek: (Doe, Jane. “Proje Raporu.” jane.doe@email.com, 5 Nisan 2022).

Kişisel röportajlar veya sözlü iletişim:

Kişisel bir röportajdan veya sözlü iletişimden alıntı yapılıyorsa kişinin adı soyadı, iletişim tarihi ve iletişimin türü belirtilir.  

Örnek: (Doe, Jane. Kişisel görüşme, 15 Ocak 2022)

             (Smith, John. Kişisel röportaj, 10 Mart 2023)

Bu örnekler, farklı kaynaklardan alıntı yaparken MLA formatının nasıl uygulanacağına dair rehberlik sağlar. Her bir kaynak türüne uygun bilgilerin belirtilmesi, alıntılarınızın doğruluğunu ve okunabilirliğini artırır.

intihal nasıl düşürülür
tez özeti abstract nasıl yazılır
Hemen Ara