MEB Ders Kitapları ve Soru Kitaplarının İncelenmesi ve Redaksiyonu

  • 1-12. sınıf düzeyindeki ders kitapları (Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, coğrafya, tarih, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, meslek dersleri vb.) yıl içerisinde belli dönemlerde incelenmek üzere MEB tarafından teslim alınmaktadır. Bu ders kitapları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Ders Kitaplarını İnceleme Esasları”na uygun şekilde “cümlede anlam, cümle yapısı, bağlama uygunluk; dil bilgisi, yazım-noktalama hatası; şekil, şema, grafik, tablo ve anlatımlara yapılan atıflarda uyum, görsel ögelerin anlatımla uyumu, içindekiler ile içeriğin uyumu” vb. özellikler yönüyle TTKB’de kitap inceleme komisyonlarında çalışmış uzman ekibimiz tarafından  incelenmektedir.
  • Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, fizik ve fen bilimleri ders kitaplarının yeni öğretim programına uygunluğu açısından kazanım kontrolü de TTKB’de kitap inceleme komisyonlarında çalışmış uzman ekibimiz tarafından yapılarak yayınevlerine veya yazarlarına teslim edilmektedir.
  • Tüm branşlarda (Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, fizik, fen bilimleri, vb.) yazılan soru kitapları (konu anlatımlı ve soru bankası) anlatım, yazım-noktalama, sayfa düzeni, ölçme-değerlendirme tekniklerine uygunlukları yönüyle incelenerek gerekli dönütler verilmektedir.
  • Türk dili ve edebiyatı ile Türkçe soru kitaplarının bilimsel yönden ve ölçme-değerlendirme tekniklerine uygunluğu yönüyle incelenmesi MEB Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesinde çalışmış, ölçme ve değerlendirme uzmanlarınca incelenmektedir.