TECRÜBEMİZ EN BÜYÜK SERMAYEMİZDİR

5645+
ders ve soru kitabı

1123+
makale

1100+
tez

569+
veri analizi

485+
çeviri metin

75+
hikaye, roman vb.

Neden Biz?

Etkili ve Hatasız

Redaksiyon sanatını ustalıkla icra ediyor, metinlerinizi etkili ve hatasız hâle getiriyoruz.

Deneyimli Editörler

Deneyimli editör kadromuzla, metinlerinize profesyonel dokunuşlar katıyoruz.

Zamanında Teslimat

Projelerinizi zamanında teslim etme konusundaki güvencemizle, sizin için zamanı en etkili şekilde yönetiyoruz.

İş Ortağı

Sizi sadece müşteri olarak değil, iş ortağı olarak görüyor ve projelerinizi benimseyip en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz.

BİZİMLE ÇALIŞANLAR NE DEDİ?

Hacettepe
Üniversitesinden
M.K

Tez yazmamda redaksiyon konusunda titiz ve düzenli çalışmalarıyla zamanında teslim etmelerinin ötesinde ilgi ve alakalarından ve kolay iletişim kurup hızlı dönüş alabildiğimden dolayı NKM Redaksiyon a ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden
T.Y

Ödevimi hızlı ve bir şekilde bitirmemde yardımcı oldunuz, her şey istediğim gibi, eksiksiz ve çok güzeldi. İyi ki NKM Redaksiyon’u tercih etmişim.

Hacı Bayram
Üniversitesinden
G.A

Tezimin redaksiyon aşamasında gösterdikleri özenli ve hızlı hizmet için NKM redaksiyon çalışanlarına çok teşekkür ederim. Kendilerine ne zaman istersem ulaşabildim. Daima nazik ve işini en iyi şekilde yapma ilkesini gözeten bir çalışma anlayışına sahipler. Çalışmalarında redaksiyon ihtiyacı duyanlara NKM redaksiyonu tavsiye ediyorum.

YARARLI İÇERİKLERİMİZ

Redaksiyon Nedir?

Günümüzde yazılı iletişimin önemi giderek artmaktadır. Doğru ve etkili bir iletişim için dilin hatalardan arındırılarak kullanılması büyük bir önem taşımaktadır. İşte burada karşımıza redaksiyon kavramı çıkmaktadır. Peki, redaksiyon nedir ve nasıl yapılır? Redaktör nedir? Bu soruların yanıtlarını vererek sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Redaksiyon ve Redaktör Ne Demek?

Fransızca asıllı olan “redaksiyon” kelimesi, Türk Dil Kurumu yayını Güncel Türkçe Sözlük’te “Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme.” şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle redaksiyon, bir metni dil bilgisi kurallarına uygun hâle getirme ve metinde anlam bütünlüğünü sağlama sürecini ifade etmektedir. Bir metni düzenleme amacı güden redaksiyon, ifadeleri netleştirme, etkili anlatım ve yazım-noktalama hatalarını düzeltme yani genel anlamda metni daha etkili hâle getirme işlevini üstlenmektedir.

Bir metne anlatım, anlatımdaki akış, bağlama uygunluk, dil bilgisi, yazım-noktalama hataları vb. yönüyle geniş perspektiften bakarak düzeltmeler yapan kişilere de “redaktör” denmektedir.

Redaksiyon Hizmeti ve Çeşitleri

Profesyonel iletişim için redaksiyon hizmetleri büyük bir öneme sahiptir. İş dünyasında, akademik yazılarda, kültürel yayınlarda veya herhangi bir yazılı materyalde (blog, web sayfası ve  reklam metinleri) yapılan redaksiyonlar metni daha profesyonel ve anlaşılır kılar. Redaksiyon hizmeti; içeriğin anlatım, dil bilgisi ve yazım-noktalama hataları yönüyle düzeltilmesini içerir. Redaksiyonun türüne göre “akademik redaksiyon” ve “İngilizce redaksiyon” olmak üzere iki çeşidi vardır.

Akademik Redaksiyon

Akademik redaksiyon; özellikle tez, makale, bildiri ve diğer akademik yazı türlerinde dil bilgisi, noktalama-yazım hatalarını düzeltmeyi, anlamı güçlendirmeyi ve metnin genelini mükemmelleştirmeyi içeren bir düzenleme sürecidir. Bu süreç, yazının bilimsel içeriğini etkilemeden, dilin düzgün, anlaşılır ve standartlara uygun olmasını sağlamayı hedefler.

Akademik Redaksiyon Süreci

Akademik redaksiyon sürecinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Dil bilgisi ve Yazım Kontrolü:

   Metindeki dil bilgisi ve yazım hataları titizlikle kontrol edilip düzeltilir.

  1. Stil Uyum ve Tutarlılık:

   Metnin genel stili ve üslubu gözden geçirilir, buna göre uyumsuzluklar düzeltilerek metinde tutarlılık sağlanır.

  1. Referansların Kontrolü:

   Metindeki referanslar, kaynakça ve alıntılar incelenir, eksik veya hatalı olanlar düzeltilir.

  1. Yazım Kurallarına Uygunluk:

   Türkçe dil bilgisi ve tez kılavuzuna uygun yazımlar kontrol edilir, gerektiğinde düzeltmeler yapılır.

  1. Anlamın Güçlendirilmesi:

   Metin üzerinde anlatımla ilgili yapılan düzenlemeler, anlamı güçlendirir ve yazının okuyuculara daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Akademik Redaksiyonun Önemi

Akademik yazılar, bilimsel bilgi ve düşünceleri hedef kitleye etkili bir şekilde iletmek amacıyla kaleme alınır. Ancak, bu tür yazılarda dil bilgisi hataları, yazım yanlışları ve düzensiz ifadeler bulunabilir. İşte tam da bu noktada akademik redaksiyon devreye girer. Akademik redaksiyon, yazının dil bilgisi hatalarını düzeltme, ifadeyi güçlendirme ve genel yazı kalitesini artırma sürecidir.

Bu düzenleme süreci, yazının profesyonel bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Dil bilgisi hataları düzeltilerek yazının okuyucular üzerinde olumlu bir izlenim bırakması sağlanır. Hazırlanan yazı, belirtilen kriterlere uygunluk yönüyle gözden geçirilir, böylece yazı bilimsel standartlara tam anlamıyla uygun hâle gelir.

Akademik redaksiyon aynı zamanda yazının anlamını da netleştirir. İfadelerdeki anlaşılmayan yönler ortadan kaldırılır ve okuyucuların metni kolay anlamaları sağlanır. Bu süreç, yazının akışını düzenler ve okuyucunun yazıya odaklanmasını kolaylaştırır.

Yazının genel üslubu ve stili de akademik redaksiyon ile gözden geçirilir. Bu sayede metin, homojen bir stil içerir ve tutarlılık sağlanır. Referanslar ve kaynakça kontrol edilir, eksik veya hatalı olanlar düzeltilir.

Sonuç olarak, akademik redaksiyon, yazıları mükemmelleştirmek ve bilimsel standartlara uygun hâle getirmek için kritik bir adımdır. Bu süreç, yazıların anlaşılır, profesyonel ve etkileyici olmasını sağlar. Akademik redaksiyon, bilgi paylaşımının daha etkili ve güçlü olmasını sağlayarak yazıların kalitesini artırır.

Online Redaksiyon 

Online redaksiyon hizmetleri, yazılarınızın profesyonelce düzenlenmesini ve mükemmelleştirilmesini sağlayan bir çözüm sunar. Bu hizmet, geleneksel redaksiyon yöntemlerinden ayrılarak online platformda gerçekleştirilir dolayısıyla bir dizi avantajı da beraberinde getirir.

Online redaksiyonun en önemli avantajlarından biri zaman tasarrufudur. Geleneksel redaksiyon süreçleri genellikle uzun zaman alırken online redaksiyon hizmetleri anında erişim ve düzenleme imkânı sunar. Bu sayede yazılarınızı hızlı bir şekilde mükemmelleştirebilir ve içeriğinizi daha hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Online redaksiyonun esnekliği ve mobil uyumluluğu da işlerinizi düzenleme sürecini hızlandırır. Herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden erişim imkânı, yazılarınız üzerinde istediğiniz zaman değişiklik yapabilme özgürlüğü sağlar. Bu da zaman yönetimi açısından büyük bir avantaj sunar.

Online redaksiyon aynı zamanda iş birliği imkânları sunar. Farklı yerlerde bulunan ekip üyeleri, aynı belge üzerinde online olarak çalışabilir, geri bildirimde bulunabilir ve düzenlemeler yapabilir. Bu da iş süreçlerini daha verimli hâle getirir.

Sonuç olarak, online redaksiyon hizmetleri; zaman tasarrufu, hızlı erişim ve iş birliği imkânları ile yazılarınızın kalitesini artırmanın etkili bir yolunu sunar. Bu hizmet, kullanıcı olarak sizlere, profesyonel redaksiyonun avantajlarını online platformda sunarak yazılarınızı daha etkili ve hızlı bir şekilde mükemmelleştirmenize olanak tanır.

Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Redaksiyon süreci, öncelikle yazının genel yapısının ve içeriğinin incelenmesiyle başlar. Ardından, cümleler ve paragraflar arasındaki geçişler, anlatımdaki tutarsızlıklar, anlatımda birlik sağlama, kelime seçimiyle birlikte dil bilgisi ve yazım hataları da titizlikle gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Gereken yerlerde ifadeler daha etkili bir hâle getirilir. Bu süreçteki düzenlemeler yapılırken metnin içeriği ve amacına uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Redaksiyon, bir metni sadece dil bilgisi kurallarına uygun hâle getirmekle kalmaz, aynı zamanda içeriğin netliğini ve etkileyiciliğini artırarak hedef kitleyle daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlar. Profesyonel redaksiyon hizmetleri, bu süreci daha da etkili kılar böylece metin ve hedef kitle arasındaki iletişim gücü artırılmış olur.

NKM Redaksiyon olarak, kaleme aldığınız metinlerinizi özenle inceleyerek sizlere hizmet sunuyor ve tüm redaksiyon sürecinde size profesyonel destek veriyoruz.